• Επαγγελματική εμπειρία 4 έτη
 • Διδάξτε: αγγλικά (βρετανική, αμερικάνικη)
 • Μιλήστε: αγγλικά, ρώσικα, αρμένικα, ισπανικά
 • Ενδιαφέροντα: drawing, singing, traveling, playing games, watching movies
 • Μάθετε 3 - 14 ετών
 • (275)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Σχετικά με εμένα

My name is Marina. My educational background is in Philology, Linguistics and Intercultural Communication. I have been working as a tutor for 3 years. I'm highly organized and have a great passion for teaching. I really enjoy teaching especially to children as I feel happy and proud seeing that my students learn and develop their language skills. I always praise and motivate my students and will always be ready to help and guide them.
I have many interest and hobbies. I like reading, watching films, playing tennis, singing.

Εκπαίδευση
 • 20172021
  Yerevan Brusov State University

  Philology, Linguistics and Intercultural Communication

  Bachelor's degree

Επαγγελματική εμπειρία
 • 20182021
  Private English lessons

  English tutor

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  120-Hour Teach English as a Foreign Language (TEFL) Certificate Course - TEFL Professional Development Institute

 • 2021 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Diploma - Yerevan Brusov State University