• Επαγγελματική εμπειρία 6 έτη
 • Διδάξτε: αγγλικά (γηγενής)
 • Μιλήστε: αγγλικά, ρουμάνικα
 • Ειδίκευση: IELTS, Εξέταση του Cambridge, Φυσικός ομιλητής, Διδάσκει ενήλικες
 • Ενδιαφέροντα: photograph art gardening hiking children coffee
 • Μάθετε από 4 ετών
 • (13)
Μη διαθέσιμο για νέους μαθητές

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Σχετικά με εμένα

I am from South Africa and love spending time outdoors. I have been teaching English as a second language for about 6 years. Another passion of mine is traveling with my two young daughters and learning all about traditions and cultures.

Εκπαίδευση
 • 20112013
  UNISA

  LLB

Επαγγελματική εμπειρία
 • 20132016
  Carnival Cruise lines

  Photo assistant manager and retail manager

 • 20142023
  English with a native

  Founder/instructor

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2013
  LLB - UNISA

 • 2018
  TEFL Young learners - TEFL Full circle