• Επαγγελματική εμπειρία 4 έτη
 • Διδάξτε: english, spanish
 • Μιλήστε: english, spanish, russian
 • Ειδίκευση: Teaches adults, Native speaker
 • Ενδιαφέροντα: music dance languages literature linguistics travelling teaching
 • Μάθετε από 4 ετών
 • (253)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2014 – 2018
  Faculty of Philosophy, English language and literature

  graduated philologist, anglicist

Επαγγελματική εμπειρία
 • Jan 2017 – Jun 2017
  English school 'Lingua'

  English teacher

 • Jun 2017 – today
  Online English school 'Bibo Global Opportunity'

  online English teacher

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • 2018
  Diploma in acquired higher education - Faculty of Philosophy

  Marijana Boskovic, born on September 7th 1995, in Vrbas, Serbia, who started studies at Faculty of philosophy in 2014/15, finished Bachelor studies at the same faculty, at the department for English language and literature, in duration of 4 years, with cumulative GPA 8,51 (eight and 51/100) on September 2nd 2018. According to the above stated, she is awarded with a diploma in acquired higher education and a title - graduated philologist.