• Εργασιακή εμπειρία 5 έτη
 • Διαδασκαλία: english
 • Ομιλία: english, bosnian, serbian, spanish, russian, croatian
 • Ειδίκευση: Native speaker
 • Εκμάθηση από 3 χρονών
 • (298)
 • Μάθημα
  από 8 $
Δεν είναι διαθέσιμο για νέους μαθητές

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

Όλοι οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε συνέντευξη και εξέταση 3 σταδίων. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τα επαγγελματικά προσόντα του εκπαιδευτικού ελέγχονται από τη διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών του εκπαίδευσης και διδασκαλίας.

Εκπαίδευση
 • 2010 – 2014
  Faculty of Philology

  English Language and Literature

  Bachelors Degree

Εργασιακή εμπειρία
 • 2018 – 2019
  WJY

  ESL teacher

Πιστοποιητικά και πτυχία
 • 2014
  Bachelor's Degree in English language and literature - Faculty of Philology, Banja Luka

 • 2019 Το πιστοποιητικό επιβεβαιώθηκε
  TEFL -