• Επαγγελματική εμπειρία 6 έτη
 • Διδάξτε: english, spanish
 • Μιλήστε: english, serbian, spanish, russian
 • Ενδιαφέροντα: music photography movies travelling
 • Μάθετε από 4 ετών
 • (73)
Κράτηση μαθήματος

Αξιολογήσεις

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογήσεις

Όλοι οι καθηγητές υποβάλλονται σε συνέντευξη και αξιολόγηση σε 3 στάδια. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις επαγγελματικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού ελέγχονται από την διοίκηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και διδασκαλίας του.

Εκπαίδευση
 • 2014 – 2018
  Faculty of Philosophy in Novi Sad, Serbia

  English Language and Literature

  Bachelor with honours in Philology

Επαγγελματική εμπειρία
 • 2017 – 2019
  Schools of foreign languages: ’’Loquela“ and ’’Lexis“

  English language teacher at both schools

Πιστοποιητικά και διπλώματα
 • -

 • 2018 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  Bachelor with honours in Philology - Faculty of Philosophy in Novi Sad, Serbia

  Nevena (Vlada) Dudaš, born on 02 October 1995 in Novi Sad, the Municipality of Novi Sad, the Republic of Serbia, enrolled in the academic year 2014/2015, on 19 June 2018, completed the first degree undergraduate academic studies at the study programme ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE with an academic work load of 240 (two hundred and forty) ECTS credits with a grade point average of 9,15 (nine point one five).

 • 2020 Επιβεβαιωμένα πιστοποιητικά
  master diploma - Faculty of Philosophy in Novi Sad, Serbia -