מארינה, אמא של אליס
מורים מעסיקים את הילד בקלות. הילד אוהב את סגנון הלמידה האינטראקטיבי, כל 25 הדקות של השיעור מעניינות את הילד
מארינה, אמא של אליס