Lorelyn L.

Lorelyn L. – učiteľ angličtiny pre deti

36 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens teacher with 3 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Zatiaľ bohužiaľ nie sú žiadne recenzie

Všetci učitelia prechádzajú trojstupňovým pohovorom a skúškou. Administratíva kontroluje informácie o vzdelaní, skúsenostiach a odborných kvalitách učiteľa/učiteľky. Ak chcete získať viac informácií o učiteľovi/učiteľky, vrátane jeho/jej vzdelania a osvedčení o výučbe, kontaktujte nás.

Vzdelanie

 • 2016 – 2020

  JH Cerilles state College

  Teaching kids

  Bachelor of Elementary Education

Pracovné skúsenosti

 • 2020 – 2023

  51talk

  ESL Teacher

Certifikáty a diplomy

 • 2020

  TESOL/TEYL - Teach International

  Certifikát potvrdený
Teacher video cover
Hello! My name is Teacher Lorelyn. I'm a graduate of Bachelor of Science in Elementary Education.I am a certified English Teacher with TESOL and TEYL Certificate. I've been an ESL teacher for more than 5 years now. And I am thrilled to embark on this journey as your ESL teacher. Teaching English as a Second Language is not just my profession; it's my passion. Growing up in a multicultural environment, I developed a deep appreciation for languages and cultures from around the world. This background ignited my desire to become an ESL teacher, where I could help others navigate the intricacies of the English language while celebrating the richness of their own backgrounds. In my classroom, you can expect a warm and inclusive environment where everyone's voice is valued. I believe that language learning should be an interactive and enjoyable experience, so get ready for engaging activities, lively discussions, and plenty of laughter along the way.
 • Pracovné skúsenosti 3 years
 • Prednášam deťom vo veku od 3 do 18 years
 • Hodina od 0,5 USD
 • Hovorím: angličtina rodený hovorca, tagalogský
Objednať hodinu