• ประสบการณ์การทำงาน 10 ปี
 • สอน: english
 • พูด: english, serbian, spanish, russian
 • ความเชี่ยวชาญ: Teaches adults
 • ความสนใจ: Combined driving Sculpting Design Grooming Movies Tv-Shows Music Painting Animals Mythology Ethnology
 • เรียนรู้ ตั้งแต่ 4 ปี
 • (1)
 • บทเรียน
  ตั้งแต่ 7 $
ไม่พร้อมให้บริการสำหรับนักเรียนใหม่

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

คุณครูทุกคนจะต้องผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสอบ 3 ขั้นตอน ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ประสบการณ์ และคุณสมบัติทางวิชาชีพของคุณครูจะได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร โปรดติดต่อเราเพื่อขอทราบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณครู รวมถึงใบรับรองการศึกษา และใบรับรองการสอนของเขา

การศึกษา
 • 2009 – 2013
  Grooming Academy Sasha Riess. Higher School of Professional Business Studies

  Business

  Bachelor

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2010 – 2020
  NC, itutor, Futura, private school

  ESL teacher

ใบรับรองและอนุปริญญา
 • 2013 ใบรับรองได้รับการยืนยันแล้ว
  TEFL - Higher School of Professional Business Studies, TEFL Professional Development Institute