• ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • สอน: english, italian (native)
 • พูด: english, italian, german
 • ความเชี่ยวชาญ: Teaches adults
 • ความสนใจ: pets traveling history archaeology geography origami
 • เรียนรู้ ตั้งแต่ 3 ปี
 • (8)
 • บทเรียน
  ตั้งแต่ 8 $
ไม่พร้อมให้บริการสำหรับนักเรียนใหม่

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

คุณครูทุกคนจะต้องผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสอบ 3 ขั้นตอน ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ประสบการณ์ และคุณสมบัติทางวิชาชีพของคุณครูจะได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร โปรดติดต่อเราเพื่อขอทราบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณครู รวมถึงใบรับรองการศึกษา และใบรับรองการสอนของเขา

การศึกษา
 • 2013 – 2016
  Perugia University

  Classics

  Bachelor's degree

 • 2016 – 2019
  Sapienza University

  Classical Archaeology

  Master's Degree

 • 2019 – 2021
  Tor Vergata University

  Teaching Italian as a Second or Foreign Language

  Specializing Master's Program

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2020 – 2021
  Wall Street English

  English Personal Tutor

 • 2020 – 2020
  Tor Vergata Language Centre

  Teaching Assistant

ใบรับรองและอนุปริญญา
 • 2021
  120 Hours TEFL Course - Teacher Record