• ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี
 • สอน: english (american)
 • พูด: english, russian, ukrainian
 • ความเชี่ยวชาญ: Cambridge exams
 • ความสนใจ: языки велосипед сноуборд танцы рисование кулинария походы книги интернет игры фильмы плаванье
 • เรียนรู้ 5 - 15 ปี
 • (419)
 • บทเรียน
  ตั้งแต่ 6 $
ไม่พร้อมให้บริการสำหรับนักเรียนใหม่

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

คุณครูทุกคนจะต้องผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสอบ 3 ขั้นตอน ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ประสบการณ์ และคุณสมบัติทางวิชาชีพของคุณครูจะได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร โปรดติดต่อเราเพื่อขอทราบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณครู รวมถึงใบรับรองการศึกษา และใบรับรองการสอนของเขา

การศึกษา
 • 2010 – 2015
  Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

  Переводчик и учитель английского и немецкого языков

  Магистр

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2015 – ในปัจจุบันนี้

  Частный преподаватель английского языка для детей и взрослых

 • 2015 – ในปัจจุบันนี้
  Private Boiko School

  Учитель английского

ใบรับรองและอนุปริญญา
 • 2015
  Master's Diploma - V.N. Karazin Kharkiv National University

 • 2018 ใบรับรองได้รับการยืนยันแล้ว
  FIrst Certificate in English (B2) - University of Cambridge, Cambridge Assessment English