• ประสบการณ์การทำงาน 13 ปี
 • สอน: english
 • พูด: english, russian
 • ความเชี่ยวชาญ: TOEFL, Teaches adults
 • ความสนใจ: reading music psychology movies
 • เรียนรู้ ตั้งแต่ 6 ปี
 • (97)
 • บทเรียน
  ตั้งแต่ 6 $
ไม่พร้อมให้บริการสำหรับนักเรียนใหม่

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

คุณครูทุกคนจะต้องผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสอบ 3 ขั้นตอน ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ประสบการณ์ และคุณสมบัติทางวิชาชีพของคุณครูจะได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร โปรดติดต่อเราเพื่อขอทราบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณครู รวมถึงใบรับรองการศึกษา และใบรับรองการสอนของเขา

การศึกษา
 • 2004 – 2010
  KNEU

  International Economy and Management

  Masters

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2007 – 2013
  MBA Strategy

  TOEFL Tutor

 • 2014 – 2018

  Private English Tutor

ใบรับรองและอนุปริญญา
 • -

 • 2012
  TOEFL - ETS

 • 2020
  Certificate of Completion - Udemy

  Teaching with Google Classroom

 • 2020 ใบรับรองได้รับการยืนยันแล้ว
  Certificate of completion - Udemy