• ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
 • สอน: english
 • พูด: russian, ukrainian, english
 • ความสนใจ: psychology books
 • ช่วงอายุที่สอน 3 - 17 ปี
 • (289)
จองชั่วโมงเรียน

ความคิดเห็น

ขออภัย ยังไม่มีรีวิว

คุณครูทุกคนจะต้องผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสอบ 3 ขั้นตอน ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ประสบการณ์ และคุณสมบัติทางวิชาชีพของคุณครูจะได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร โปรดติดต่อเราเพื่อขอทราบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณครู รวมถึงใบรับรองการศึกษา และใบรับรองการสอนของเขา

เกี่ยวกับฉัน

My name is Anna. I consider myself as an open-minded, ambitious, flexible person. Because I’m happy to be on a steep learning curve. I’m old hand in English, and I have been studying English all my life. At university, I already had a course in psychology and pedagogy, so I know how to work with children and people in general. Working with children is my cup of tea. For me, it’s amazing to encourage people to learn foreign languages. We play interesting games, and even sing sings with my students.
I also like reading books and listening to music.

การศึกษา
 • 20202024
  National University of Ostroh Academy

  RGL( ESL teacher - interpreter)

  Bachelor

ประสบการณ์การทำงาน
 • 20202021
  EnglishDom

  English tutor

ใบรับรองและอนุปริญญา
 • 2021 ใบรับรองได้รับการยืนยันแล้ว
  Certificate of graduation for completing All Right teacher training - All Right