• ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี
 • สอน: english
 • พูด: english, bosnian, serbian, spanish, russian, croatian
 • ความเชี่ยวชาญ: Native speaker
 • เรียนรู้ ตั้งแต่ 3 ปี
 • (298)
 • บทเรียน
  ตั้งแต่ 8 $
ไม่พร้อมให้บริการสำหรับนักเรียนใหม่

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

คุณครูทุกคนจะต้องผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสอบ 3 ขั้นตอน ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ประสบการณ์ และคุณสมบัติทางวิชาชีพของคุณครูจะได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร โปรดติดต่อเราเพื่อขอทราบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณครู รวมถึงใบรับรองการศึกษา และใบรับรองการสอนของเขา

การศึกษา
 • 2010 – 2014
  Faculty of Philology

  English Language and Literature

  Bachelors Degree

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2018 – 2019
  WJY

  ESL teacher

ใบรับรองและอนุปริญญา
 • 2014
  Bachelor's Degree in English language and literature - Faculty of Philology, Banja Luka

 • 2019 ใบรับรองได้รับการยืนยันแล้ว
  TEFL -