Iryna Y.

Iryna Y. – ครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

22 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

ขออภัย ยังไม่มีรีวิว

คุณครูทุกคนจะต้องผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสอบ 3 ขั้นตอน ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ประสบการณ์ และคุณสมบัติทางวิชาชีพของคุณครูจะได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร โปรดติดต่อเราเพื่อขอทราบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณครู รวมถึงใบรับรองการศึกษา และใบรับรองการสอนของเขา

การศึกษา

 • 2020 – present

  National University of Ostroh Academy

  Linguistics

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2023 – present

  All Right School

  English teacher

ใบรับรองและอนุปริญญา

 • 2023

  Certificate of Graducation - All Right Teacher Training

  ใบรับรองได้รับการยืนยันแล้ว
Teacher video cover
Hello, my name is Iryna, I love children and am ready to work with them. Join my classes and fun along with knowledge will come to you.
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 years
 • ช่วงอายุที่สอน ตั้งแต่ 5 ถึง 14 years
 • บทเรียน ตั้งแต่ US$0.5
 • พูด: ukrainian เจ้าของภาษา, english
ไม่พร้อมให้บริการสำหรับนักเรียนใหม่