Gần giống bản xứ

Giáo viên song ngữ đến từ khắp nơi trên thế giới, đa số đến từ Châu Âu

Mỹ và Anh

Giáo viên bản ngữ từ Bắc Mỹ và Vương quốc Anh với khả năng phát âm chuẩn xác

Tiêu chuẩn

Giáo viên được giảm giá thuộc danh mục giáo viên đến từ các quốc gia nói tiếng Nga, có kinh nghiệm giảng dạy cho trẻ em

For children over 8 years old
Bắt đầu
AllRight.com
5 lessons
Tiêu chuẩn
AllRight.com
10 lessons
Tối ưu
AllRight.com
50 lessons
You can now subscribe at more affordable prices!
If making a payment for package of lessons is not suitable for you, you can start a cost-effective monthly subscription
Select subscription

AllRight.com
Không có giới hạn thời gian Các gói bài học không hết hạn - bạn có thể sử dụng chúng khi cảm thấy thuận tiện. Bạn cũng có thể được hoàn tiền khi không sử dụng các bài học riêng lẻ.

AllRight.com
Free mobile application for subscribers Learn words, practice pronunciation in the game, or take lessons with a teacher from your mobile phone

AllRight.com
Bài học cho bạn bè Nhận 2 bài học miễn phí cho mỗi người bạn mua một gói bài học.

AllRight.com
Xác định thưởng Mua một gói học trong vòng 1 ngày sau khi kết thúc bài học thử để nhận 1 bài học miễn phí.