Geraldine R.

Geraldine R. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

9 reviews

Professional TOEFL, Teach kids teacher with 8 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2002 – 2007

  Philippine Normal University

  English and Communication

  Bachelor's Degree in Secondary Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2014 – 2015

  51talk(Chinese School)

  Home-Based Online Teacher

 • 2015 – 2017

  Talk915( Chinese School)

  Home-Based Online Teacher

 • 2016-2017 – hiện tại

  JM IELTS ENGLISH

  IELTS COACH

 • 2017 – 2019

  Rarejob(Japanese School)

  Home-Based Online Teacher

 • 2019 – Present

  Micro language

  Home-Based Online Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2007

  Diploma/Degree Completion - Philippine Normal University

  Graduated and accomplished Bachelor's Degree in Education Majoring in English and Communication

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  TESOL - International Open Academy

  Completed 120-hour TESOL course

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hı! I'm Geraldine from the Philippines. I'm a graduate of Bachelor of Secondary Education Major in English. I've been teaching English as a Second Language for more than 10 years now. I love the idea of teaching kids and adults of all levels. I can talk about a variety of topics and my focus is my learners’ goals. I enjoy teaching and exploring the vast world of the English language. I hope to share it with you! See you in my class!
 • Kinh nghiệm làm việc 8 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới