Stefana T.

Stefana T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

62 reviews

Professional TOEFL, Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2014 – 2019

  Faculty of Philosophy

  Communications and public relations

  Bachelor's

Kinh nghiệm làm việc

 • 2017 – 2018

  TutorABC

  ESL teacher

 • 2018 – 2020

  Topica Native

  ESL teacher

Teacher video cover
Hi, my name is Stefana, I am 25 years old. I graduated at Faculty of Philosophy in Nis. I've been working as an ESL teacher for 3 years. My experience is working with children and also with adults. Very positive and friendly person, also I am very flexible.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 16 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng serbian bản ngữ, tiếng anh, tiếng macedonian, tiếng nga
Không dành cho các học sinh mới
Giáo viên đang làm việc tại trường cho đến 05 April 2022