• Kinh nghiệm làm việc 6 năm
 • Dạy: english (native)
 • Nói: english, don't speak russain, tagalog, spanish
 • Chuyên môn: Teaches adults
 • Sở thích: Reading Photography Cooking ArticleWriting Gardening StoryTelling WatchingMovies DisneyPrincess Cartoons Painting Fitness
 • Học từ 2 tuổi
 • (64)
 • Bài học
  từ 7 $
Đặt lịch học
Africa/Abidjan (UTC 0)
Change
 Show night time
Invalid date
16 T6 16 tháng 4 thứ sáu 17 tháng 4 thứ bảy 18 tháng 4 chủ nhật 19 tháng 4 thứ hai 20 tháng 4 thứ ba 21 tháng 4 thứ tư 22 tháng 4 thứ năm
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30   09:00   09:30   10:00   10:30   12:30   13:00   13:30   14:00   14:30   15:00   15:30   16:00   16:30   17:00   17:30   09:00   09:30   10:00   10:30   12:30   13:00   13:30   14:00   14:30   15:00   15:30   16:00   16:30   17:00   17:30   09:00   09:30   10:00   10:30   12:30   13:00   13:30   14:00   14:30   15:00   15:30   16:00   16:30   17:00   17:30   09:00   09:30   10:00   10:30   12:30   13:00   13:30   14:00   14:30   15:00   15:30   16:00   16:30   17:00   17:30   09:00   09:30   10:00   10:30   12:30   13:00   13:30   14:00   14:30   15:00   15:30   16:00   16:30   17:00   17:30   09:00   09:30   10:00   10:30   12:30   13:00   13:30   14:00   14:30   15:00   15:30   16:00   16:30   17:00   17:30   09:00   09:30   10:00   10:30   12:30   13:00   13:30   14:00   14:30   15:00   15:30   16:00   16:30   17:00   17:30
 •  
  Available
 •  
  Unavailable
 •  
  Booked

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giáo dục
 • 2019 – 2020
  Shaw Academy

  Social Media Marketing

  Professional Diploma in Social Media Management

 • June 1986 – March 1991
  Far Eastern University

  Medical Technology

  Bachelors of Science

Kinh nghiệm làm việc
 • 2014 – 2019
  Tone Fitness LLC

  Personnel Affairs Supervisor

 • 2018 – hiện tại
  Native Camp

  Online English Teacher

 • 2019 – 2020
  VIP English

  Online English Teacher

 • 2020 – hiện tại
  PalFish

  Online English Teacher

 • January 2016 – November 2018
  Madame Amna Hamdan's Tutorial

  Private Tutor - English

 • September 2012 – December 2015
  Elance Inc.

  Writer, Researcher and Virtual Assistant

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2020 Chứng nhận được xác nhận
  120-Hour TESOL - International Open Academy

  Gained 120-hour TESOL Teaching English to Speakers of Other Languages

 • 2020 Chứng nhận được xác nhận
  120-Hour TEFL - International Open Academy

  Gained 120-Hour TEFL Teaching English as a Foreign Language certificate

 • 2020
  Teaching Phonics in Early Childhood - Queensland University of Technology / Future Learn

  *importance of teaching code-related literacy skills to young children *play-based strategies for teaching phonics *phonemic awareness and phonological awareness that can be implemented in early childhood setting