• Kinh nghiệm làm việc 3 năm
 • Dạy: english
 • Nói: english, armenian, russian
 • Sở thích: Рисование Чтение Искусства Музыка Фильмы Преподавание
 • Học 3 - 10 tuổi
 • (28)
 • Bài học
  từ 4 $
Không dành cho các học sinh mới

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giáo dục
 • 2014 – 2018
  Ванадзорский Государственный Университет

  Английский язык и Литература

  Бакалавра педагогики

Kinh nghiệm làm việc
 • 2017 – hiện tại
  Частная

  Репетитор Английского языка

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2018 Chứng nhận được xác nhận
  Диплом - Ванадзорский Государственный Университет

  Диплом с отличием Решением Государственной Экзаменационной Комиссии от 07 июня 2018 года Дарбинян Анне Сейрановне Присуждена Степень Бакалавра педагогики по Специальности "Английский язык и литература"