• Kinh nghiệm làm việc 6 năm
 • Dạy: english
 • Nói: english, russian, french, chinese
 • Chuyên môn: TOEFL, Cambridge exams
 • Sở thích: фотография путешествия иностранные_языки животные музыка психология
 • Học 6 - 12 tuổi
 • (254)
 • Bài học
  từ 6 $
Đặt lịch học
Africa/Abidjan (UTC 0)
Change
 Show night time
Invalid date
16 T6 16 tháng 4 thứ sáu 17 tháng 4 thứ bảy 18 tháng 4 chủ nhật 19 tháng 4 thứ hai 20 tháng 4 thứ ba 21 tháng 4 thứ tư 22 tháng 4 thứ năm
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30   13:30   14:00   14:30   09:00   09:30   13:30   14:00   14:30   09:00   09:30   13:30   14:00   14:30   16:00   16:30   17:00
 •  
  Available
 •  
  Unavailable
 •  
  Booked

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giáo dục
 • 2010 – 2014
  УрГПУ

  Учитель английского

  Бакалавр

Kinh nghiệm làm việc
 • – hiện tại

 • 2014 – 2018
  Лингвистический центр Талисман

  Преподаватель английского языка

 • 2017 – 2017
  ICXC China

  Репетитор английского для китайских детей

 • 2018 – 2019
  Китайская онлайн школа Coursein

  Преподаватель английского языка

 • 2020 – 2020
  Китайская онлайн школа DaDa

  Преподаватель английского языка

Chứng nhận và bằng cấp
 • -

 • -

 • 2015 Chứng nhận được xác nhận
  CAE - Cambridge

 • 2015 Chứng nhận được xác nhận
  TKT Young Learners - Cambridge