Jimmy M.

Jimmy M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

316 reviews

Professional TOEFL, Dạy cho người trưởng thành, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 25 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2000 – 2004

  Federal University Of Brazil

  Teaching Foreign Languages and Romance (latim) Languages Philology

  Linguistics

Kinh nghiệm làm việc

 • 1995 – 2020

  Cidade do Inglês

  Teacher teacher and consultor and Pedagogue

 • 1997 – 2007

  By the World Idiomas

  Spanish and Italian Languages

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2000

  Certificado - Libreria

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2001

  Teacher Development Course - Longman

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2001

  Certificate of attendance - Longman

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2001

  Certificate of attendance - Camridge ELT Seminar

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2001

  Diploma - Spanish Language

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2004

  Certificado - Spanish language Teaching

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2017

  Pedagogy - UEMG Brazil

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello, my name is Jimmy, and I'm from the UK! I have a very special family, because we used 3 languages in our house. I helped my small cousins, after I studied to be a teacher, and I really love my job. For the parents: Congratulations for thinking about your child's linguistic future. I have been teaching languages for over 25 years. I got two degrees (at university) to ensure that I would really be a good teacher, not only a native one. I love teaching adults, but kids are my devotion, as I feel myself responsible to teach them English. It would be a pleasure to work with your family and teach your child prepared for the world. Best regards.
 • Kinh nghiệm làm việc 25 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng tây ban nha, tiếng ý, tiếng bồ đào nha, tiếng ba lan, tiếng nga, tiếng đức
Đặt lịch học