• Kinh nghiệm làm việc 10 năm
 • Dạy: english
 • Nói: english, serbian, spanish, russian
 • Chuyên môn: Teaches adults
 • Sở thích: Combined driving Sculpting Design Grooming Movies Tv-Shows Music Painting Animals Mythology Ethnology
 • Học từ 4 tuổi
 • (1)
 • Bài học
  từ 7 $
Không dành cho các học sinh mới

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giáo dục
 • 2009 – 2013
  Grooming Academy Sasha Riess. Higher School of Professional Business Studies

  Business

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc
 • 2010 – 2020
  NC, itutor, Futura, private school

  ESL teacher

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2013 Chứng nhận được xác nhận
  TEFL - Higher School of Professional Business Studies, TEFL Professional Development Institute