Veronica V.

Veronica V. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

282 reviews

Professional Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids teacher with 6 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2013 – 2017

  University of Essex

  Language Studies

Kinh nghiệm làm việc

 • 2014 – 2020

  Self-employed

  Private language lessons

 • 2017 – 2020

  Likeshuo

  online ESL teacher

 • 2019 – 2020

  SayABC

  Online ESL teacher

 • 2019 – 2020

  Whales English

  online ESL teacher

 • 2019 – 2020

  UUABC

  online ESL teacher

 • 2020 – present day

  First Future

  online ESL teacher

 • 2020 – present day

  VIPX

  online ESL teacher

 • 2020 – present day

  English Gang

  online ESL teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2017

  Degree - University of Essex

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  TESOL - International open Academy

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! My name is Veronica Villani. I’m from England and I currently live in London. I teach English as a Second Language (ESL). I hold a Bachelor of Language Studies from the University of Essex and I also have a TESOL certificate. I have been teaching for 5 years and I have been working as an online ESL teacher for 3 years. This job is a great source of pride and joy for me. Working with kids demands passion and stamina but it is such a rewarding job! Every teacher has the chance to make an impact on students, to help them discover their potential and to boost their self- confidence. I expect my student to try their hardest and be active during the lesson. My motto is: "Knowledge is a superpower!”. You can understand foreign languages, discover the world and even travel space and time with it! I love music and languages. I play the violin and the piano, I sing and I even have a jazz band! I also spend my time studying foreign languages: I currently speak English, Italian, Spanish and a bit of Chinese. I can’t wait to learn more!
 • Kinh nghiệm làm việc 6 years
 • Học từ 3 đến 16 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng ý, tiếng tây ban nha, tiếng trung
Đặt lịch học