• Kinh nghiệm làm việc 6 năm
 • Dạy: english, portuguese (native)
 • Nói: english, portuguese, spanish
 • Sở thích: hiking cats literature teaching movies
 • Học 3 - 14 tuổi
 • (11)
 • Bài học
  từ 4 $
Đặt lịch học
Africa/Abidjan (UTC 0)
Change
 Show night time
Invalid date
12 T2 12 tháng 4 thứ hai 13 tháng 4 thứ ba 14 tháng 4 thứ tư 15 tháng 4 thứ năm 16 tháng 4 thứ sáu 17 tháng 4 thứ bảy 18 tháng 4 chủ nhật
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30   14:30   15:00   15:30   10:00   10:30   10:00   10:30   14:30   15:00   15:30   10:00   10:30   14:30   15:00   15:30   10:00   10:30   14:30   15:00   15:30   11:00   11:30   12:00   13:00   13:30   14:00   15:00   15:30   16:00   13:00   13:30   14:00   14:30   15:00   16:00   16:30   17:00   17:30
 •  
  Available
 •  
  Unavailable
 •  
  Booked

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giáo dục
 • 2010 – 2014
  Pontifícia Universidade Católica de Campinas

  English Language and Teaching

  Bachelor Degree

 • 2016 – 2019
  Universidade Nove de Julho

  Pedagogy (Early Years)

  Graduation

Kinh nghiệm làm việc
 • 2016 – 2018
  Themaeducando Kindergarten School

  Kindergarten English Teacher

 • 2018 – 2020
  Colégio Vértice

  Kindergarten and Bilingual Teacher

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2014
  Advanced General English Course - Kaplan International School - England

 • 2014 Chứng nhận được xác nhận
  English and Portuguese Language and Teaching Degree - Pontifícia Universidade Católica de Campinas