• Kinh nghiệm làm việc 1 năm
 • Dạy: english
 • Nói: english, russian
 • Chuyên môn: Teaches adults
 • Sở thích: Фильмы Животные Йога
 • Học 7 - 16 tuổi
 • (7)
 • Bài học
  từ 4 $
Không dành cho các học sinh mới

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giáo dục
 • 2012 – 2020
  Финансовый университет при Правительстве РФ

  Экономика

  Бакалавр

Kinh nghiệm làm việc
 • 2020 – hiện tại

  Преподаватель английского языка

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2020 Chứng nhận được xác nhận
  TEFL/TESOL - Bridge Education