• Kinh nghiệm làm việc 1 năm
 • Dạy: english
 • Nói: english, russian
 • Sở thích: Чтение Рисование Спорт Английский Учеба
 • Học 6 - 12 tuổi
 • (60)
 • Bài học
  từ 4 $
Không dành cho các học sinh mới

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giáo dục
 • 2017 – 2021
  Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС

  Государственное и муниципальное управление/Переводчик в сфере профессиональной коммуникации

  Бакалавр

Kinh nghiệm làm việc
 • 2019 – 2020
  Частная практика

  Репетитор английского языка

 • 2020 – настоящее время
  AllRight

  Преподаватель английского онлайн

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2021
  Диплом переводчика в сфере профессиональной коммуникации - НИУ РАНХиГС