Eleonora M.

Eleonora M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

18 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids, IELTS, Teaches teens teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2006 – 2006

  Trinity Hall College, Dublin

  English Course

  English Course

 • 2007 – 2007

  King Edward's Boarding School, Guilford

  English Course

  English Course

 • 2008 – 2008

  St. Lawrance College, Ramsgate

  English Course

  English Course

 • 2014 – 2017

  University of Perugia

  Foreign languages and cultures

  achelor’s degree

 • 2016 – 2016

  Qingdao University of Science and Technology

  Chinese course

  Chinese course

 • 2017 – 2019

  University of Perugia

  Languages and intercultural translation

  Master's degree course

 • 2018 – 2018

  Yunnan University, China

  Chinese course

  Chinese course

 • 2019 – 2019

  Zhejiang University, China

  Chinese Course

  Chinese Course

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – 2018

  Travelogue Organization

  Teacher

 • 2020 – 2020

  CELTA

  Teacher

 • 2020 – 2020

  International House

  English Professor

 • 2021 – 2021

  Foreign Language Teacher

  Foreign Language Teacher

 • 2023 – 2023

  Italian Cultural Institute

  Italian Language Professor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  C2 English Level certificate - Language Proficiency Certification

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  Master's Degree - Languages and Cultural Translation

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  CELTA - Cambridge English Language Assessment Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  Teaching Italian as a Foreign Language - Italian Cultural Institute London

Teacher video cover
My name is Eleonora, but you can call me Teacher Ele! I have experience teaching children and adults for about 4 years. I have been working as an entertainer for children's parties for about 10 years too. As I am a party entertainer, I assure you that we will enjoy many games during my lessons. I often offer babysitting services, and I have 5 baby nephews with whom I spend a lot of time. I love being with children of all ages; I love teaching them and entertaining them. I like to help them with their homework and try to make it always fun. I graduated with full marks in languages and cultural translation in Italy. I can speak Italian, English, and Chinese. I have studied in China and England. I have the CELTA certificate for teaching English as a second language and Teaching Italian as a Foreign Language certificate for teaching Italian too. I enjoy dancing and listening to music. I wait for you at my lessons!
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 4 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ý bản ngữ, tiếng trung
Không dành cho các học sinh mới
Giáo viên đang làm việc tại trường cho đến 18 tháng 7 2024