Элиза Э.

Элиза Э. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

131 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2018 – 2022

  Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет

  Лингвистика

  Бакалавр

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – настоящее время

  AllRight

  Преподаватель английского языка

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  Диплом об окончании высшего учебного заведения - Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет

Teacher video cover
Моё имя - Элиза. Есть 2 вещи, которые я люблю больше всего на свете - изучать английский язык и обучать английскому языку! Но помимо этого, у меня есть и другие хобби: чтение, готовка и рисование. Жду не дождусь начала наших занятий!
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 12 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga bản ngữ, tiếng pháp
Không dành cho các học sinh mới
Giáo viên đang làm việc tại trường cho đến 24 March 2022