• Kinh nghiệm làm việc 2 năm
 • Dạy: english, spanish (native)
 • Nói: english, spanish
 • Chuyên môn: IELTS, Cambridge exams, Teaches adults
 • Sở thích: Yoga Photography Reading Drawing Cultures Neuroscience Art Education Traveling
 • Học từ 3 tuổi
 • (49)
 • Bài học
  từ 4 $
Đặt lịch học
Africa/Abidjan (UTC 0)
Change
 Show night time
Invalid date
17 T7 17 tháng 4 thứ bảy 18 tháng 4 chủ nhật 19 tháng 4 thứ hai 20 tháng 4 thứ ba 21 tháng 4 thứ tư 22 tháng 4 thứ năm 23 tháng 4 thứ sáu
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30   12:00   12:30   13:00   13:30   14:00   14:30   15:00   15:30   16:00   16:30   17:00   12:00   12:30   13:00   13:30   14:00   14:30   15:00   15:30   16:00   16:30   17:00   17:30   12:00   12:30   13:00   13:30   14:00   14:30   15:00   15:30   16:00   16:30   17:00   17:30   20:00   20:30   12:00   12:30   13:00   13:30   14:00   14:30   15:00   15:30   16:00   16:30   17:00   17:30   18:00   18:30   19:00   19:30   12:00   12:30   13:00   13:30   14:00   14:30   15:00   15:30   16:00   16:30   17:00   17:30   20:00   20:30   12:00   12:30   13:00   13:30   14:00   14:30   15:00   15:30   16:00   16:30   17:00   17:30
 •  
  Available
 •  
  Unavailable
 •  
  Booked

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giáo dục
 • 2014 – 2019
  Universidad Nacional de Colombia

  Philology and Languages (English)

 • 2019 – 2019
  Caro and Cuervo Institute

  Pedagogy and Didactics for the Teaching of Spanish as a Foreign Language

Kinh nghiệm làm việc
 • 2017 – 2017
  Freelance

  English Tutor

 • 2018 – 2018
  Academia Nacional de Medicina

  Proofreader and Translator

 • 2018 – 2018
  Colegio Panamericano IED

  English Teacher

 • 2019 – 2020
  Classgap

  Online English and Spanish teacher

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2019 Chứng nhận được xác nhận
  Pedagogy and Didactics for the Teaching of Spanish as a Foreign Language - Caro and Cuervo Institute

 • 2019 Chứng nhận được xác nhận
  Graduate in Philology and Languages (English) - Universidad Nacional de Colombia