• Kinh nghiệm làm việc 2 năm
 • Dạy: english
 • Nói: english, russian, german
 • Sở thích: вязание плавание музыка
 • Học 3 - 12 tuổi
 • (27)
 • Bài học
  từ 4 $
Không dành cho các học sinh mới

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giáo dục
 • 2017 – 2021
  СПБГЭТУ "ЛЭТИ"

  Лингвистика, теория и практика перевода

  Бакалавриат

Kinh nghiệm làm việc
 • 2019 – 2020
  Частная практика

  Репетитор английского языка

 • 2021 – настоящее время
  AllRight

  Преподаватель английского языка (онлайн)

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2021
  Диплом бакалавра - Лингвистика, теория и практика перевода