• Kinh nghiệm làm việc 1 năm
 • Dạy: english, italian (native)
 • Nói: english, italian, german
 • Chuyên môn: Teaches adults
 • Sở thích: pets traveling history archaeology geography origami
 • Học từ 3 tuổi
 • (8)
 • Bài học
  từ 8 $
Không dành cho các học sinh mới

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giáo dục
 • 2013 – 2016
  Perugia University

  Classics

  Bachelor's degree

 • 2016 – 2019
  Sapienza University

  Classical Archaeology

  Master's Degree

 • 2019 – 2021
  Tor Vergata University

  Teaching Italian as a Second or Foreign Language

  Specializing Master's Program

Kinh nghiệm làm việc
 • 2020 – 2021
  Wall Street English

  English Personal Tutor

 • 2020 – 2020
  Tor Vergata Language Centre

  Teaching Assistant

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2021
  120 Hours TEFL Course - Teacher Record