Galina R.

Galina R. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

173 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 13 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2006 – 2010

  University of Shumen

  Teacher of English Language and Literature

  BA in English Studies(Linguistics and Literature)

 • 2014 – 2017

  New Bulgarian University

  Developmental Psychology

  MA

 • 2019 – 2019

  Global Language Training, London, England

  TESOL/TEFL

  Master

Kinh nghiệm làm việc

 • 2010 – 2015

  Britanica

  An English language teacher

 • 2015 – 2016

  Shaoxing International School

  An English language teacher and homeroom advisor

 • 2016 – 2018

  Educational Centre Advance

  English language teacher, a preschool caregiver, a senior teacher and a teacher trainer

 • 2018 – now

  Freelance

  Online English teacher

 • 2021 – now

  AllRight

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2010

  Bachelor's Diploma - Teacher of English Language and Literature

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  TESOL/TEFL - Global Language Training, London, England

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
👍 EXPERT in teaching KIDS ⛹ with 10+ yrs of experience 🦄 Examiner for YLE (Cambridge University) 🥇 TEFL certificate 🦋 BA in TESOL and English Linguistics and Literature 🦉 MA in Developmental Psychology 💖 Rich teaching experience with ≥10 000 children from 18 nationalities ♨ Give your child a chance to love the language they are learning ♬ Help them develop their listening and speaking skills together with their reading and writing ✍ ☑ Let your kid acquire grammar and vocabulary the same way as in the mother language 🤖
 • Kinh nghiệm làm việc 13 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, bulgarian bản ngữ, tiếng pháp, tiếng trung, tiếng đức
Đặt lịch học