Aleksandro Polin K.

Aleksandro Polin K. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

269 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 8 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2011 – 2015

  Faculty of Education

  Class-Teacher

  Bachelor's Degree

 • 2015 – 2016

  Faculty of Education

  Class-Teacher

  Master's Degree

 • 2016 – 2021

  Faculty of Philology and Arts

  Language and Education

  PhD

Kinh nghiệm làm việc

 • 2016 – 2018

  iTutorGroup

  English Teacher

 • 2018 – 2020

  Microlanguage

  English Teacher

 • 2019 – 2020

  HiTutor

  English Teacher

 • 2021 – now

  AllRight

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2017

  Master's Diploma - Faculty of Education

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! My name is Alex. :) I am a PhD student and my major is Language and Education. I love traveling, playing the guitar, singing, learning new languages, sports and doing magic tricks. My classes are always super interesting, and I can't wait for you to see it. I am looking forward to meeting you! :)
 • Kinh nghiệm làm việc 8 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng serbian bản ngữ, tiếng pháp, tiếng croatia, bosnian, bulgarian, tiếng macedonian
Không dành cho các học sinh mới
Giáo viên đang làm việc tại trường cho đến 24 November 2023