• Kinh nghiệm làm việc 5 năm
 • Dạy: english (american)
 • Nói: english, russian, ukrainian
 • Chuyên môn: Cambridge exams
 • Sở thích: языки велосипед сноуборд танцы рисование кулинария походы книги интернет игры фильмы плаванье
 • Học 5 - 15 tuổi
 • (420)
 • Bài học
  từ 6 $
Không dành cho các học sinh mới

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giáo dục
 • 2010 – 2015
  Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

  Переводчик и учитель английского и немецкого языков

  Магистр

Kinh nghiệm làm việc
 • 2015 – hiện tại

  Частный преподаватель английского языка для детей и взрослых

 • 2015 – hiện tại
  Private Boiko School

  Учитель английского

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2015
  Master's Diploma - V.N. Karazin Kharkiv National University

 • 2018 Chứng nhận được xác nhận
  FIrst Certificate in English (B2) - University of Cambridge, Cambridge Assessment English