Mariana I.

Mariana I. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

83 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2013 – 2017

  Eastern European Lesya Ukrainka National University (Ukraine)

  English language and literature

  BA in Philology

 • 2020 – present

  Universitat Rovira i Virgili (Spain)

  Teaching English as a Foreign Language

  Master's degree in TEFL

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2021

  Escola Joan XXIII (Tarragona, Spain)

  English teacher

 • 2021 – present

  AllRight

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2017

  BA in Philology - English language and literature

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2018

  - TestDAF Institut

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2021

  - Universitat Rovira i Virgili

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
I am passionate about teaching English and this summer I am going to get a master's degree in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). I have an experience in teaching Spanish children and teenagers, I also worked a lot with German kids when I was an au-pair. I like children, and I am always excited to meet them and show them how cool it is to learn something new.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 6 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng đức
Không dành cho các học sinh mới
Giáo viên đang làm việc tại trường cho đến 01 April 2022