• Kinh nghiệm làm việc 3 năm
 • Dạy: english
 • Nói: english, russian
 • Chuyên môn: Teaches adults
 • Sở thích: фильмы искусство мультфильмы путешествия лингвистика перевод
 • Học từ 3 tuổi
 • (47)
 • Bài học
  từ 6 $
Đặt lịch học
Africa/Abidjan (UTC 0)
Change
 Show night time
Invalid date
16 T6 16 tháng 4 thứ sáu 17 tháng 4 thứ bảy 18 tháng 4 chủ nhật 19 tháng 4 thứ hai 20 tháng 4 thứ ba 21 tháng 4 thứ tư 22 tháng 4 thứ năm
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30   15:00   15:30   17:00   17:30   15:00   15:30   17:00   17:30   15:00   15:30   17:00   17:30   15:00   15:30   17:00   17:30
 •  
  Available
 •  
  Unavailable
 •  
  Booked

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giáo dục
 • 2012 – 2016
  Сибирский Федеральный Университет

  Преподаватель иностранного языка

  Бакалавр в области Педагогики

Kinh nghiệm làm việc
 • 2016 – 2017
  Школа иностранных языков O'key

  Преподаватель английского языка

 • 2017 – 2018
  Онлайн репетитор

  Преподаватель, переводчик

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2015
  Сертификат о получении дополнительного образования - Сибирский Федеральный Университет

  Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский-русский, русский-английский)