Olena S.

Olena S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

174 reviews

Professional Teach kids teacher with 6 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2017 – 2021

  ZNU

  English Philology (language and literature)

  Bachelor's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – 2016

  Translation Agency

  Translator

 • 2016 – 2019

  Private tutoring

  English Tutor

 • 2019 – 2021

  Skyeng

  English teacher

 • 2021 – present

  AllRight

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  English Philology (language and literature) Bachelor's Degree - ZNU

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi! How are you doing? My name is Helen. I have a bachelor's degree in English language and literature. While I was a student, I used to teach English to schoolchildren in the form of private lessons and helped my friends learn the language and overcome some difficulties. I do not believe that there are children who do not have the ability to learn foreign languages, you can find an approach to any child, and my main goal is to be near and support my students in every possible way on this long way of learning English that full of adventures and interesting things.
 • Kinh nghiệm làm việc 6 years
 • Học từ 6 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga bản ngữ, tiếng ukraina bản ngữ
Đặt lịch học