Lily M.

Lily M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

259 reviews

Professional Teach kids teacher with 6 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2010 – 2016

  Herzen State Pedagogical University of Russia

  Philology,

  Bachelor of Arts

Kinh nghiệm làm việc

 • 2014 – 2019

  Various

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2012

  Advanced Summer Seminar Program in Linguistics, Cognition and Culture - The St. Petersburg – New York Institute of Linguistics, Cognition and Culture, St. Petersburg (Russia)

  http://www.nyi.spb.ru/genInfo/

  Đã xác nhận chứng chỉ
Hi there! I'm Lily, seasoned teaching professional. I have experience teaching English to students of all ages. That can be children starting from 2 years old, teenagers or adults. I participated in volunteering projects in Romania and Indonesia and worked full-time in Russia and China. In teaching my goal is to interest younger learners and to motivate older ones. At my lessons, I introduce various activities to engage students in conversations, create conditions for meaningful and real communication in a friendly and respectful atmosphere.
 • Kinh nghiệm làm việc 6 years
 • Học từ 5 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới