Jannielyn L.

Jannielyn L. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

32 reviews

Professional Teach kids, IELTS teacher with 4 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2019

  Davao Vision Colleges Inc.

  Theology and Education

  Bachelor's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2021

  Acadsoc

  English Teacher

 • 2021 – 2022

  iTutorGroup

  English Consultant

 • 2022 – 2023

  Novakid Inc.

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  Bachelor of Arts in Theology - Davao Vision Colleges Inc.

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  TEFL - TEFL Professional Development Institute

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! I am Teacher Jannie. I am 25 years old. I love traveling, cooking, and trying new things out. When I was a kid, I always wanted to become an English teacher. My goal is to promote learning. I’ve been teaching English for more than four years now. I’ve taught students from different parts of Europe and Asia. My expertise in teaching is both for adults and young learners. I can always say that I’m friendly and enthusiastic. I work to create a classroom atmosphere that's entertaining and encouraging. I have a passion for guiding my students throughout the learning process. I'll make sure that when you're learning, you'll have fun at the same time. I hope to see you in my class! 💜
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới