Marija B.

Marija B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

81 reviews

Professional TOEFL, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids teacher with 10 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2022

  London School of International Business

  Education Management and Leadership

  Level 7 Diploma

Kinh nghiệm làm việc

 • 2012 – 2017

  Itutor

  ESL teacher

 • 2016 – 2022

  DaDaABC

  ESL teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2017

  TEFL - TEFL Cambridge

 • 2022

  Level 7 Diploma in Education Management and Leadership - OTHM

Teacher video cover
Hi, My name is Mrs. Marija and I am very excited to be your teacher. I can't wait to hear more about you, but let me tell you something about myself first. I am an experienced, TEFL-certified ESL teacher. I have been working as an English tutor for more than 10 years. I grew up in Michigan, USA, where I completed my secondary education. I enjoy meeting new people and helping them gain and improve their English skills. I have been working with both, children and adults. I must say that I prefer working with children even though I have a lot of experience working with adults too. I am passionate about teaching online and I am always trying my best so my students could experience the best experience learning. In my free time, I like spending time with my friends and family. I like going hiking and playing tennis too. I like watching football. My favorite football team is Barcelona. I hope to see you soon in my class.
 • Kinh nghiệm làm việc 10 years
 • Học từ 4 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng serbian bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới
Giáo viên đang làm việc tại trường cho đến 13 December 2023