Frances M.

Frances M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

Professional IELTS, TOEFL, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2013 – 2017

  AMA University

  Bachelor of Arts in Psychology

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – 2019

  Rarejob, Inc.

  Business English Instructor

 • 2019 – 2020

  51Talk, Inc.

  Quality Assurance Specialist and Head Teacher

 • 2020 – 2021

  Partner English, Ltd.

  IELTS Teacher

 • 2021 – 2023

  Novakid, Inc.

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2017

  Bachelor of Arts in Psychology - AMA University

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  TESOL - Teach International

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  TEYL - Teach International

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! I’m Teacher Fran! I’ve been teaching since 2015, and I love every minute with my young learners. Teaching has always been my passion, so there’s no better feeling in this world than seeing my students learn something from my class. Let's learn English the FUN way! See you in one of my classes!
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học