Maricris B.

Maricris B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

207 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • March 2020 – hiện tại

  University of Santo Tomas - Manila, Philippines

  Major in Business Admininstration

  Bachelor of Science in Commerce

Kinh nghiệm làm việc

 • Feb 2020 to – Nov 2020

  Acadsoc

  Online English Teacher

 • July 2020 – to July 2020

  Apple Tree Telefonica

  Online English Teacher

 • Nov 2020 – to present

  Henan Gongliang

  Online English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • Diploma - University of Santo Tomas - Manila, Philippines

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  English for Kids Training - Acadsoc Ltd.

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  TEFL Certificate of Completion - TEFL Professional Development Institution

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! I am Teacher Cris and I have been teaching English to children of different nationalities ages 3 and up since 2020. I am a mom to 2 beautiful and smart girls, 14 and 8 years old respectively. My class is fun and interactive. We can sing songs, dance and laugh! Learning is fun! And, I love having fun with children! I hope to see you in my class!
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 17 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học