Lusine S.

Lusine S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

194 reviews

Professional Teach kids teacher with years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2006 – 2010

  Armenian State Pedagogical university af. Kh. Abovyan

  Foreign Languages

  Bachelor's degree

 • 2010 – 2012

  Armenian State Pedagogical university af. Kh. Abovyan

  Journalism

  Master's degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2013 – 2014

  «Jinj Arpa» Ecological NGO

  Coordinator of educational process

 • 2015 – 2016

  «Vayots Dzor Association of NGO’s» Union of Legal Entities

  Translator

 • 2017 – 2018

  «Arpa Parnas» LLC

  Consultant, guide

 • 2018 – 2019

  «Ani Holding» LLC

  Guide

 • 2021 – now

  English Tochka

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2010

  Diploma - Armenian State Pedagogical university af. Kh. Abovyan

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
I am Lusine from Armenia. I have graduated from Pedagogical university in Yerevan, the faculty of foreign languages (English and Spanish). I teach English since 2010. I work as a private English Teacher. I can't imagine my life without teaching, especially without English. Now I also teach online, so I can teach you too from Armenia, just you need to contact me. Thanks a lot for your time and attention.
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga, armenian bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới