• Kinh nghiệm làm việc 13 năm
 • Dạy: english
 • Nói: english, russian
 • Chuyên môn: TOEFL, Teaches adults
 • Sở thích: reading music psychology movies
 • Học từ 6 tuổi
 • (97)
 • Bài học
  từ 6 $
Không dành cho các học sinh mới

Reviews

Unfortunately there are no reviews yet

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giáo dục
 • 2004 – 2010
  KNEU

  International Economy and Management

  Masters

Kinh nghiệm làm việc
 • 2007 – 2013
  MBA Strategy

  TOEFL Tutor

 • 2014 – 2018

  Private English Tutor

Chứng nhận và bằng cấp
 • -

 • 2012
  TOEFL - ETS

 • 2020
  Certificate of Completion - Udemy

  Teaching with Google Classroom

 • 2020 Chứng nhận được xác nhận
  Certificate of completion - Udemy