Viktoriia Z.

Viktoriia Z. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

421 reviews

Professional Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2025

  Ivan Franko Drohobych State University Institute of Foreign Languages

  Germanic languages and literatures (translation included)

  Master

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2021

  Freelance

  Tutor of English

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  Certificate - All Right School

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My friends say I have an innate talent as a teacher and my student claims that I am strict but fair. In my work I use modern teaching methods, try to motivate students, instill in them self-confidence and skills to work in a team. Also, I am eager to learn, dedicative and result oriented.I am having strong communicative skills. My goal is to make learning English interesting, exciting and to prove to the student that it is not difficult at all. I have more than a year of tutoring experience with students. Analyzing this, I understand that I have a lot of skills and abilities in this area.I am also quite an ambitious person, I plan to develop constantly and follow the trends in teaching English.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 8 đến 15 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng nga
Đặt lịch học