Diana A.

Diana A. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

203 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 15 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 1999 – 2006

  Yerevan State University

  linguist

  master

Kinh nghiệm làm việc

 • 2006 – 2021

  Brusov State University

  lecturer

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2018

  TESOL - Global English

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Diana. I have been working in Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences for 15 years and I enjoy teaching both students and children of all ages. I adore teaching kids , as they are miracles. During this time, I have gained and developed teaching skills and found the most successive means of education. Creative lesson plans and boundless energy are what I consider to be my hallmark.
 • Kinh nghiệm làm việc 15 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, armenian bản ngữ, tiếng nga, tiếng đức
Đặt lịch học