Anna B.

Anna B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

88 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2020

  South Ural State University

  Law

  Bachelor of Law

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2021

  King's English school in Brazil

  Tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  Certificate - King's English school

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Anna, and I am always happy to help kids learn a new language! I studied at the South American English Language school. With the help of a playful teaching method, I will teach your child to speak, read, write correctly and express their thoughts clearly in English. And also we will play games, sing songs, draw, you will realize that learning English is fun, interesting and easy! I conduct thematic and very interesting, colorful classes, your child will be interested in learning from the very first lessons. See you in my classes!
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 6 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới