Gayane T.

Gayane T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

197 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids teacher with 20 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2020

  Yerevan State Pedagogical University After Khachatur Abobyan

  English language and literature

  Bachelor’s

Kinh nghiệm làm việc

 • 2010 – 2016

  Lingua life Educational Center

  An English teacher

 • 2016 – 2019

  English Step by Step Educational center

  An English teacher

 • 2019 – 2021

  SUAF Educational center

  A teacher

 • 2019 – 2021

  Multi Welness Center, Summer school

  Teacher

 • since – 2000

  At home

  Freelancer English teacher

 • Since – 2021

  ICRC International Comittee of the Red Cross

  An English teacher for the staff

Chứng nhận và bằng cấp

 • 1995

  Diploma - Engineering University of Armenia, Department of Social Professions

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  Diploma - Yerevan State Pedagogical Univercity

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! My name is Gayane. I am forty three years old. I am Armenian. I graduated from Yerevan State Pedagogical University after Khachatur Abobyan. My native language is Armenian but I also speak English, Russian and a little Spanish. I am a person with multiple interests. I enjoy reading books a lot. It’s my hobby. My favourite book is The picture of Dorian Gray. I also like listening to music, spending my free time with my family, going to the country and enjoying Armenian wonderful nature. I like teaching very much. I am born with this ability. I love kids a lot. When I teach my pupils I greatly enjoy. To be responsible,devoted to my job and kind to everybody is a part of my life. I think that peace and love will save the world. Good luck to all of us.
 • Kinh nghiệm làm việc 20 years
 • Học từ 3 đến 65 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, armenian bản ngữ, tiếng nga
Không dành cho các học sinh mới