Anastasia H.

Anastasia H. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

331 reviews

Professional Teach kids teacher with years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2017 – 1021

  V.N.Karazin Kharkiv National University

  English language and literature

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2021

  Freelance

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  Diploma - V.N. Karazin Kharkiv National University

Teacher video cover
Hello. My name is Anastasia. I am an English teacher. I graduated V.N. Karazin Kharkiv National University. We will learn the English language while doing different activities. Our time will be fun and interactive!
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga bản ngữ, tiếng ukraina bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới
Giáo viên đang làm việc tại trường cho đến 01 December 2023