• Kinh nghiệm làm việc 5 năm
 • Dạy: tiếng anh, tiếng nga (bản ngữ)
 • Nói: tiếng nga, tiếng ukraina, tiếng anh, tiếng pháp
 • Chuyên môn: Dạy cho người trưởng thành
 • Sở thích: cinema travelling music handmaking dancing cooking playing games dolls cars dogs cats drawing
 • Học 3 - 14 tuổi
 • (328)
Không dành cho các học sinh mới

Đánh giá

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giới thiệu về tôi

I was born and live in Ukraine. I have a Specialist Degree in English Philology as well as a Specialist Degree in Economics. I have been working as a translator of English language for 14 years and as a teacher of English for 5 years. I teach both kids and adults. However, I prefer teaching kids, since they are always open-minded, full of energy and optimism. I value personality of every child. I will do my best for your child to learn English easily and fast.

Học vấn
 • 20042009
  Donbass State Technical University

  Translator of English and French languages

  Specialist Degree

 • 20092011
  Donbass State Technical University

  Forreign Economic Affairs

  Specialist Degree

Kinh nghiệm làm việc
 • 20092016
  Alchevsk Iron and Steel Works

  translator

 • 20152016
  Doctors Without Borders

  Chief assistant, translator

 • 20182021
  Metropoliya group of companies

  translator

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2013
  Consecutive translation course - TRIS school

 • 2013 Đã xác nhận chứng chỉ
  Consecutive translation course - TRIS school